• Islahiye http://www.booked.net
    +35°C

Şahıs

ISLAHİYE TİCARET ODASI
Şahıs İşletmesi Kuruluşları İçin Yapılacak İşlemler
 
››  Yeni Kuruluş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Temsil Ve İlzam 115.80 ₺
Yeni Kuruluş 233.70 ₺
 
››  Acentelik Feshi istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Acentelik Feshi 45.15 ₺
 
››  Acentelik İlanı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Acentelik İlanı 115.80 ₺
 
››  Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Belge 38.50 ₺
 
››  Birleşme - Terkin istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Damga Vergisi 38.50 ₺
Birleşme - Terkin 45.15 ₺
 
››  Değişiklik Tescili istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Değişiklik Tescili 115.80 ₺
 
››  Merkez Nakli (gelen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Merkez Nakli (gelen) 233.70 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Temsil Ve İlzam 115.80 ₺
 
››  Şube Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Kapanışı 45.15 ₺
 
››  Şube Tescili (dahilde) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Tescili (dahilde) 233.70 ₺
Temsil Ve İlzam 115.80 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
 
››  Şube Tescili (dışarıdan) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Şube Tescili (dışarıdan) 233.70 ₺
Temsil Ve İlzam 115.80 ₺
 
››  Terk istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Terk 45.15 ₺
 
››  Ticari İşletme Rehni istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni 233.70 ₺
 
››  Ticari İşletme Rehni İptali istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni İptali 45.15 ₺
 
››  Tür Değişikliği istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Tür Değişikliği 0.00 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
 
››  111. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
111. Maddeye Göre Belge 38.50 ₺
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 11.50 ₺
Merkez Nakli (giden) 0.00 ₺
Merkez Nakli Giden İptal 45.15 ₺
 
››  120. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
120. Maddeye Göre Belge 38.50 ₺
Şube Tescili (dışarıya) 0.00 ₺
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 11.50 ₺