• Islahiye http://www.booked.net
    +35°C

Anonim Şirket

ISLAHİYE TİCARET ODASI
Anonim Şirket Kuruluşları İçin Yapılacak İşlemler
 
››  Yeni Kuruluş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Acentelik Feshi istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Acentelik İlanı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Birleşme - Devralma istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Birleşme - Devralma (kolaylaştırılmış) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Birleşme - Terkin istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Birleşme - Terkin (kolaylaştırılmış) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Bölünme - Kısmi (bölen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Bölünme - Kısmi (bölünen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Bölünme - Tam (bölen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Bölünme - Tam (bölünen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Genel Kurul istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Hisse Devri istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  İhya istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Karar istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Merkez Nakli (gelen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Sermaye Artırımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Sermaye Artırımı (şarta Bağlı) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Sermaye Azaltımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Sermaye Azaltımı Ve Eş Zamanlı Sermaye Artırımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Seyahat Acentalığı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Şube Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Şube Tescili (dahilde) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Şube Tescili (dışarıdan) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Tadil istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Tasfiye Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Tasfiyeden Dönüş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Tasfiyeye Giriş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Temsil Ve İlzam istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Ticari İşletme Rehni istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Ticari İşletme Rehni İptali istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Ttk 338.madde Bildirimi istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Tür Değişikliği istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Yetki İptali istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  Yetki Süre Uzatımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  111. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
   
 
››  120. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹