• Islahiye http://www.booked.net
    +35°C

Anonim Şirket

ISLAHİYE TİCARET ODASI
Anonim Şirket Kuruluşları İçin Yapılacak İşlemler
 
››  Yeni Kuruluş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hizmet Bedeli 410.00 TL
Sicil Tasdiknamesi 0.00 TL
Yeni Kuruluş 0.00 TL
 
››  Acentelik Feshi istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Acentelik Feshi 115.80 ₺
 
››  Acentelik İlanı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Acentelik İlanı 367.50 ₺
 
››  Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Belge 38.50 ₺
 
››  Birleşme - Devralma istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Birleşme - Devralma 0.00 TL
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 TL
 
››  Birleşme - Devralma (kolaylaştırılmış) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
Birleşme - Devralma (kolaylaştırılmış) 0.00 TL
 
››  Birleşme - Terkin istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hizmet Bedeli 233.70 ₺
Birleşme - Terkin 0.00 TL
 
››  Birleşme - Terkin (kolaylaştırılmış) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
Birleşme - Terkin (kolaylaştırılmış) 0.00 TL
 
››  Bölünme - Kısmi (bölen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
Bölünme - Kısmi (bölen) 0.00 TL
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
 
››  Bölünme - Kısmi (bölünen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
Bölünme - Kısmi (bölünen) 0.00 TL
 
››  Bölünme - Tam (bölen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
Bölünme - Tam (bölen) 0.00 ₺
 
››  Bölünme - Tam (bölünen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
Bölünme - Tam (bölünen) 0.00 ₺
 
››  Genel Kurul istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Genel Kurul 0.00 ₺
Yetki İptali 115.80 ₺
Temsil Ve İlzam 367.50 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
 
››  Hisse Devri istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hisse Devri 0.00 ₺
Hizmet Bedeli 0.00 ₺
 
››  İhya istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
İhya 367.50 ₺
 
››  Karar istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Karar 367.50 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
 
››  Merkez Nakli (gelen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Merkez Nakli (gelen) 1,510.70 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Temsil Ve İlzam 367.50 ₺
 
››  Sermaye Artırımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Sermaye Artırımı 0.00 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
 
››  Sermaye Artırımı (şarta Bağlı) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Sermaye Artırımı (şarta Bağlı) 0.00 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
 
››  Sermaye Azaltımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Sermaye Azaltımı 367.50 ₺
 
››  Sermaye Azaltımı Ve Eş Zamanlı Sermaye Artırımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sermaye Azaltımı Ve Eş Zamanlı Sermaye Artırımı 367.50 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
 
››  Seyahat Acentalığı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Seyahat Acentalığı 367.50 ₺
 
››  Şube Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Kapanışı 115.80 ₺
 
››  Şube Tescili (dahilde) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Temsil Ve İlzam 367.50 ₺
Şube Tescili (dahilde) 1,510.70 ₺
 
››  Şube Tescili (dışarıdan) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Tescili (dışarıdan) 1510.70 ₺
Temsil Ve İlzam 367.50 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
 
››  Tadil istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Tadil 367.50 ₺
 
››  Tasfiye Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Damga Vergisi 45.10 ₺
Tasfiye Kapanışı 115.80 ₺
 
››  Tasfiyeden Dönüş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Temsil Ve İlzam 367.50 ₺
Tasfiyeden Dönüş 367.50 ₺
 
››  Tasfiyeye Giriş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Tasfiyeye Giriş 367.50 ₺
Temsil Ve İlzam 367.50 ₺
 
››  Temsil Ve İlzam istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Temsil Ve İlzam 367.50 ₺
 
››  Ticari İşletme Rehni istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni 1,510.70 ₺
 
››  Ticari İşletme Rehni İptali istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni İptali 115.80 ₺
 
››  Ttk 338.madde Bildirimi istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Karar 367.50 ₺
 
››  Tür Değişikliği istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Tür Değişikliği 0.00 ₺
Hizmet Bedeli 410.00 ₺
 
››  Yetki İptali istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Yetki İptali 115.80 ₺
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
 
››  Yetki Süre Uzatımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 38.50 ₺
Yetki Süre Uzatımı 367.50 ₺
 
››  111. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 11.50 ₺
Merkez Nakli Giden İptal 115.80 ₺
111. Maddeye Göre Belge 38.50 ₺
Merkez Nakli (giden) 0.00 ₺
 
››  120. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Tescili (dışarıya) 0.00 ₺
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 11.50 ₺
120. Maddeye Göre Belge 38.50 ₺