• Islahiye http://www.booked.net
    +35°C

Komandit

ISLAHİYE TİCARET ODASI
Komandit Şirket Kuruluşları İçin Yapılacak İşlemler
 
››  Yeni Kuruluş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Temsil Ve İlzam 146.30 TL
Yeni Kuruluş 590.70 TL
 
››  Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Belge 34.00 TL
 
››  Birleşme - Devralma istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Damga Vergisi 35.00 TL
Birleşme - Devralma 146.30 TL
 
››  Birleşme - Devralma (kolaylaştırılmış) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Hizmet Bedeli 230.00 TL
Birleşme - Devralma (kolaylaştırılmış) 0.00 TL
 
››  Birleşme - Terkin istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Birleşme - Terkin 57.60 TL
Damga Vergisi 35.00 TL
 
››  Birleşme - Terkin (kolaylaştırılmış) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Hizmet Bedeli 230.00 TL
Birleşme - Terkin 0.00 TL
 
››  Bölünme - Kısmi (bölen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Hizmet Bedeli 230.00 TL
Bölünme - Kısmi (bölen) 0.00 TL
 
››  Bölünme - Kısmi (bölünen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hizmet Bedeli 230.00 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Bölünme - Kısmi (bölünen) 0.00 TL
 
››  Bölünme - Tam (bölen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Hizmet Bedeli 230.00 TL
Bölünme - Tam (bölen) 0.00 TL
 
››  Bölünme - Tam (bölünen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Bölünme - Tam (bölünen) 0.00 TL
Hizmet Bedeli 230.00 TL
 
››  Değişiklik Tescili istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Değişiklik Tescili 146.30 TL
 
››  Hisse Devri istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Hisse Devri 146.30 TL
 
››  Merkez Nakli (gelen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Merkez Nakli (gelen) 590.70 TL
Temsil Ve İlzam 146.30 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
 
››  Şube Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Kapanışı 57.60 TL
 
››  Şube Tescili (dahilde) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Tescili (dahilde) 590.70 TL
Temsil Ve İlzam 146.30 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
 
››  Şube Tescili (dışarıdan) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Tescili (dışarıdan) 590.70 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Temsil Ve İlzam 146.30 TL
 
››  Tasfiye Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Damga Vergisi 35.00 TL
Tasfiye Kapanışı 57.60 TL
 
››  Tasfiyeye Giriş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Tasfiyeye Giriş 146.30 TL
Temsil Ve İlzam 146.30 TL
 
››  Ticari İşletme Rehni istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni 590.70 TL
 
››  Ticari İşletme Rehni İptali istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni İptali 57.60 TL
 
››  Tür Değişikliği istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Tür Değişikliği 0.00 TL
Hizmet Bedeli 230.00 TL
 
››  111. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Merkez Nakli (giden) 0.00 TL
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 10.20 TL
Merkez Nakli Giden İptal 57.60 TL
111. Maddeye Göre Belge 34.00 TL
 
››  120. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 10.20 TL
120. Maddeye Göre Belge 34.00 TL
Şube Tescili (dışarıya) 0.00 TL