• Islahiye http://www.booked.net
    +35°C

Yabancı Şirket Türkiye Şubesi

ISLAHİYE TİCARET ODASI
Yabancı Şirket Türkiye Şubesi Kuruluşları İçin Yapılacak İşlemler
 
››  Yeni Kuruluş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Yeni Kuruluş 1,331.10 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Temsil Ve İlzam 323.90 TL
 
››  Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Belge 34.00 TL
 
››  Karar istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Karar 323.90 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
 
››  Merkez Nakli (gelen) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Merkez Nakli (gelen) 1,331.10 TL
Temsil Ve İlzam 323.90 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
 
››  Sermaye Artırımı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sermaye Artırımı 323.90 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
 
››  Şube Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Şube Kapanışı 102.10 TL
 
››  Şube Tescili (dahilde) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Temsil Ve İlzam 323.90 TL
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Şube Tescili (dahilde) 1,331.10 TL
 
››  Şube Tescili (dışarıdan) istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Şube Tescili (dışarıdan) 1,331.10 TL
Temsil Ve İlzam 323.90 TL
 
››  Tasfiye Kapanışı istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Damga Vergisi 35.00 TL
Tasfiye Kapanışı 102.10 TL
 
››  Tasfiyeye Giriş istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Tasfiyeye Giriş 323.90 TL
Temsil Ve İlzam 323.90 TL
 
››  Temsil Ve İlzam istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Sicil Tasdiknamesi 34.00 TL
Temsil Ve İlzam 323.90 TL
 
››  Ticari İşletme Rehni istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni 1,331.10 TL
 
››  Ticari İşletme Rehni İptali istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
Ticari İşletme Rehni İptali 102.10 TL
 
››  111. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
111. Maddeye Göre Belge 34.00 TL
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 10.20 TL
Merkez Nakli (giden) 0.00 TL
Merkez Nakli Giden İptal 102.10 TL
 
››  120. Maddeye Göre Belge istenen evraklar için tıklayınız...  ‹‹
120. Maddeye Göre Belge 34.00 TL
Beher Sayfa Onay ÜCRETİ 10.20 TL
Şube Tescili (dışarıya) 0.00 TL