• Islahiye http://www.booked.net
    +35°C

Üye İlişkileri Politikamız

Üye İlişkileri Politikamız
Üye Memnuniyeti odaklı yaklaşımın benimsendiği, bu yönde sistem kurmayı, kurulan sistemini güncel takip etmeyi ve bu süreç için gerekli kaynağın sağlanmasını ve sürdürülebilirliğinin kontrolünü sağlamayı .
Üyelerimize eğitimler başta olmak üzere sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamayı
Odamız sürekli gelişim için, üye öneri, şikayet ve beklentilerini dikkate alacak bir sistem kurmayı,
Şikayetlerin derhal çözülmesi ve tekrarının yaşanmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı ,
Üyelerimizin kendi ve ilçelerimiz için katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik  hizmet sunmayı
Üye ilişkileri politikası olarak belirlemiştir.