İletişim Hattı +90 (342) 862 11 26
Haberler

İSLAHİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

 • 02.11.2021
 • islahiye

02.11.2021
İSLAHİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

İslahiye Organze Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde yazışmalar ve kontrolörlük hizmetlerinde görevlendirilmek üzere ,yoğun ve dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek, İletişim becerileri güçlü 1 (bir) Sözleşmeli İnşaat Mühendisi alımı yapılacaktır. Personele ilişkin özellikler aşağıda belirtilmiştir.             

                           

 ŞARTLAR

A-) GENEL ŞARTLAR :

 1. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. 30 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Askerlik görevini yapmış olmak
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 6. Türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 7. En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak(inşaat mühendisliği)
 8. İnşaat Mühendisi ( Hakediş Hesapları) konusunda deneyimli olmak
 9. Ösym tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavında yapılan KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almak.
 10. Son 1(bir) yıl Gaziantep il sınırlarında ikamet etmiş olmak,
 11. Sürücü belgesine sahip olmak (en az B sınıfı)
 12. Çalışmasına engel sağlık problemi olmamak,
 13. Altyapı ( yol, içme suyu, pis su, yağmur suyu vb. ) işlerde tecrübeli
 14. Autocad ,MS Office,Netcad  programlarını kullanabilen ,
 15. İlçe merkezinde ve  arazide çalışmaya engeli bulunmamak,
 16.  Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi vb. tercih nedenidir,
 17. Şahsen müracaatlar geçerlidir, (İnternet üzerinden veya faks yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.)
 18. Alınacak  olan personel yeterli olup olamadığı ile ilgili 3 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.

B-) Başvuruda Teslim Edilecek Belgeler:

1) Özgeçmiş

2) Diploma aslı veya onaylı fotokopisi

3) T.C. Kimlik Belgesinin fotokopisi,

4) KPSS sonuç belgesi

4) Adli sicil belgesi

5) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair belge,

6) Aile hekiminden alınacak sağlık raporu

7) İşe girdiği takdirde İslahiye’de ikamet edeceğine dair yazılı beyan,

8) 2 Adet vesikalık fotoğraf.

9) Nüfus müdürlüğünden alınacak tarihçeli yerleşim yeri belgesi

10) Sürücü Belgesi Fotokopisi aslı ile birlikte ibraz edilecek.

11) Bilgisayar programlarını kullanabildiğine dair bilgisayar sertifikası/Transkript

C-) Mali ve Sosyal Haklar:

   -Mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

 E-) Başvuru ve Mülakat Sınavı Bilgileri

        Yapılan başvurular KPSS Puanına göre en yüksek olandan başlanarak sıralanacaktır. Puan sıralamasına göre ilk üç aday Yönetim Kurulu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sonrasında işe alınan adayın İslahiye de ikamet etmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru Adresi : İslahiye Kaymakamlığı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ofisi

                                                                                                    İslahiye/ Gaziantep

 1. Son Başvuru Tarihi :19/11/2021 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

 

 Mülakat yeri ve tarihi başvuru sahiplerine daha sonra bildirilecektir.

 • İSLAHİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

İslahiye Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç